Yeni Hizmet Noktalarımız
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
İhale ve Encümen Salonu
Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcısı
Furkan KUŞDEMİR
Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa YAZLIK
Genel Sekreter Yardımcısı
Şükrü KOYUNCU
Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği
Evrak Kayıt Bürosu (Dilekçe ve Evrak Teslim)
Koski Genel Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Açık Kapı, Kariyer Merkezi
Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tasarım - İletişim Ofisi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Elkart Şube Müdürlüğü - Merkez Elkart Bürosu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kılıçarslan Elkart Bürosu
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ruhsat ve Hafriyat Bürosu
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Numarataj, Adres Bilgi, Kent Bilgi Sistemi Bürosu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal Destek Merkezi
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
UKOME Bürosu
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı AYKOME - Konya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Koski Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı