KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞEHRİN HAFIZASI OLMAK

Hasan Yaşar

Şehirlerinde insanlar gibi hafızaları vardır. Onu diri tutar, ona hayatiyet kazandırır, onun geçmişle bağını kurar, onu geleceğe hazırlar. Hafızası olmayan insanın yaşaması ne kadar mümkünse, hafızası olmayan şehirlerin de yaşaması ancak o kadar mümkündür.
Şehirlerde bulunan müzeler ve kütüphaneler, şehirlerin hafızası mesabesindedir. Eğer bir şehrin müzesi ve kütüphanesi yoksa ;o şehrin hafızası silinmiş demektir. Bunun için şehirler istilaya uğrayınca önce kütüphaneler ve müzeler talan edilir. ( İspanya da Endülüs Emevi devleti yıkılırken, Bağdat’ta Moğol istilası esnasında ve ABD’nin Irak işgalinde bu durum görülmüştür.)
Müze ve kütüphanelerin var olması da kafi değildir. Onların zengin, canlı ve dinamik tutulması da o kadar önemlidir. Bunun için idarecilerin ve halkın bu bilinçle hareket ederek bu merkezlerin canlandırılması ve ayakta durması için elden ne geliyorsa yapılması gerekir. Yöneticiler açısından buralar bir gelir getiren yerler olarak görülmemelidir. Kültür hizmetlerinin geliri uzun vadede ve kalıcı olur. Halkımızın da gündelik ve günübirlik yaşamın dışına çıkarak tarihle ve geçmişiyle barışık daha bilinçli ve geleceğe dönük yaşamı tercih etmeleri ve müze ve kütüphanelere sürekli ziyaret etmeleri gerekir.
Mideleri ve nefsi doyurmak için o kadar çaba sarf ediyoruz da beynimiz ve gönlümüzü doyurmak için neden çaba sarf etmiyoruz bu soruyu sıkça sorup ona göre hareket etmememiz gerekiyor galiba.
Koyunoğlu şehir müzesi ve kütüphanesi olarak şehrimizin, Konya’mızın hafızası olma çabasındayız. Bu doğrultuda Konya’mızla alakalı yayınlanmış ne kadar eser varsa topluyoruz. Konya’mızda çıkmış olan gazeteleri arşivliyoruz. Geçmişte çıkan gazeteleri topluyoruz. Konya’mızın en eski tarihi kayıtları olan şer’i sicillerini muhafaza ediyoruz. Konya Salnamelerini topluyor hem de bu günkü Türkçe’mize çevirisini yapıyoruz.
Halkımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi için de çeşitli programlar yapıyoruz. Bu anlamda Osmanlıca dersleri, hat dersleri yoğun ilgi gören programlar olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca zaman zaman açtığımız kitap sergileri, hat sergileri, değişik konulu sergiler halkımızdan büyük ilgi görmektedir. Bu yıl bu kurslara ilaveten hızlı okuma kursları başlatıyoruz.
Çok yakın zamanda da Osmanlı Arşivleri Daire başkanlığı ile ortak bir çalışmaya girerek Konya’mıza ait, tahrir, temettü ve vakıf defterlerini kütüphanemize kazandıracağız.
Çalışmak bizden başarı hak’tan, takdir halkımızdandır