KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA’NIN AYAKLI KÜTÜPHANELERİ

Hasan Yaşar

Kütüphane haftasında kütüphanelerin gündeme gelmesi ve konuşulması biz kütüphaneciler için mutluluk verici bir olay. Fakat bu gündeme gelmenin sadece kütüphane haftalarıyla sınırlı kalması ise üzüntü verici bir hadisedir. Kütüphaneler arşivler ve müzeler şehirlerini hafızası mesabesindedir. Şehirlerde insanlar gibidir. İnsanlar nasıl ki hafızasını sürekli kullanmalı ve sürekli diri tutmalıysa, şehirler de öyle olmalıdır. Bu merkezler ne kadar canlı ve dolu tutulursa, şehirler de o denli dinamik ve canlı olurlar, geleceğe ışık tutarlar.
Konya’nın hafızasını canlı tutmak ve gelecek nesilleri zengin ve doğru aktarım yapabilmek için “Konya hafıza merkezi veya Konya ve yöresi araştırma merkezi” kurulması gerektiği kanaatimi önceki akademik sayfa yazılarımda ifade etmiştim. Fakat geçen hafta katıldığım “Kayseri kent hafıza merkezleri sempozyumu” nda bu hususta Konya’nın ne kadar geç kaldığını müşahede ettim. Koyunoğlu Müzesi olarak biz bu işi yapmaya çalışıyoruz fakat Bu işin daha organize olması hem üniversite ayağı hem belediye hem de halk ayağı olması gerektiğini düşünüyorum.
Koyunoğlu şehir müzesi ve kütüphanesi olarak Kütüphane haftasında, ömrü kitap okumak kitap yazmak ve kütüphane kurmakla geçmiş iki önemli Konyalı yazarımızı anarak hafızamızı tazelemek maksadıyla bir panel tertip ettik.
Konya’nın ayaklı kütüphaneleri olarak bilinen Faik Soyman ve Ferit Uğur Beyleri en iyi tanıyan akrabaları ve meslektaşlarından yazarlarımız hakkında çok önemli bilgileri ve onların görüşlerini öğrenerek onlara gibi olmanın formüllerini arıyoruz.
Panel’e başkanlık yapan Av. Mehmet Ali Uz, Anma programlarının önemine değindi Konya’mızın ayaklı kütüphanelerini tanımamız gerektiğini ifade etti. Faik Soymanı anlatan Akrabası Av. Özgen Küçükkoner de Faik Soyman’ın kendi adına Faik Soyman Halk Kütüphanesi” olduğunu ve onun hayatının kitap okumak ve kitap yazmakla geçtiğini anlattı. Mehmet Ferit Uğur’u veciz bir şekilde anlatan Edebiyat Öğretmeni Ali Işık katılımcılara Ferit Uğur’un sadece edebiyat alanında değil bütün bilim dallarında kendisini yetiştirmiş ve birçok eser vermiş bir yazar olduğunu ifade etti.
Bu önemli şahıslar hakkında şimdiye kadar pek fazla gündeme gelmedi. Sadece, 1936–50 yılları arasında yayınlana Konya Halkevi Mecmuasında ve son zamanlarda da Av. Mehmet Ali Uz tarafından “Konya Kültürüne hizmet edenler” adıyla kitap olarak yayınlanan eserlerde görebiliyoruz.
En sadık ve vefalı dostun kitap olduğunu hep söyleriz. Bu vefa ve kadirşinaslığı kitapseverler olarak bizler de göstermeliyiz. Şehrimize ve memleketimize hizmeti geçen yazar ve kütüphane sahiplerini hayırla yâd etmenin yapılması gereken en önemli görevlerimizden birisi olduğunu düşünüyoruz.
Bu hafta vesilesiyle hayırlı ve faydalı birey olmanın kitap ve kütüphane dostu olmaktan geçtiği gerçeğini hiç unutmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Anma programlarına, Konya’nın hafızalarını tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğiz inşallah.