KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

A.R.İZZET KOYUNOĞLU ARŞİVİ

Müze ve kütüphanemizin banisi merhum İzzet KOYUNOĞLU biriktirip hibe ettiği bunca değerli esrin yanı sıra, saklayıp muhafaza ettiği bir çok evrakla da güzel bir arşiv oluşturarak gelecek nesillere ışık tutmuştur.Kütüphanemizde bulunan arşivinden bazıları şunlardır;

• T.C. D. D.’na ait muhtelif evrak
• Kendisine ait muhtelif kartvizitler
• Turizm tanıtım kılavuzları
• Haritalar
• İç Anadolu Bölgesine ait raporlar
• Türkiye Ticaret Odası’na ait raporlar
• Çeşitli gazete ve dergilerden muhtelif tarihi olaylarla ilgili kupürler ve fotoğraflar
• Musiki kitapçıkları
• Adana, Kayseri, İçel illerine ait ticaret oda kayıtları
• Fransız Demiryollarına ait evraklar
• Arkeoloji ile ilgili gazete kupürleri
• Yerli ve yabancı, dönemin kültür, folklor, turizm ve aktüalite dergileri (LİFE, LA TURQUIE) gibi…
• Fotoğraflar, davetiyeler, takvim sayfaları

MEHMET ÖNDER ARŞİVİ

Mehmet Önder, arşivinin bir kısmını müzemize 1986 yılında bağışlamıştır.Bağışlamış olduğu kitaplar genellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yayınlarından olup ekserisi kültür ağırlıklıdır. Kütüphanemizdeki arşivi ise kendisinin katılmış olduğu sempozyum,panel, konferans ve verdiği bildiriler konusunda tanıtıcı davetiyelerden oluşmaktadır.Ayrıca müzemize Viyana kuşatmasını gösteren iki adet tablo hediye etmiştir.Bu tablolarda sergi salonunda sergilenmektedir.Rahmetlinin kitap ve arşivi bilgisayar ortamına kaydedilmiştir.

SELÇUK ES ARŞİVİ

Selçuk Es’in en önemli hizmetlerinden biriside, büyük fedakarlıklarla vücuda getirdiği 3513 matbu ve 130 adet yazma eser, sayısız gazete ve dergi, 300 adet taş plak, yüzlerce fotoğraf ki; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çıkarmış olduğu “ Fotoğraflarla Geçmişte Konya “ albümünün geneli bu arşivden sağlanmıştır, resim, levha, hat gibi zengin kütüphane arşiv ve koleksiyonlarını sağlığında Koyunoğlu Müzesine bağışlamış olmasıdır.Vefatından sonra evinde kalan arşivinin bir bölümü de oğlu tarafından Selçuk Üniversitesi’ne verilmiştir.

Çok çeşitlilik arz eden arşivinde ilk sırayı fotoğraflar alır. Bilhassa son dönem Osmanlı devrinden başlamak üzere Cumhuriyet’ten sonra 1970’li yıllara kadar uzanan bir süreç içinde Konya’nın mimari, demografik yapısı,giyim kuşam, toplu taşıma ve şehircilik gibi çok çeşitli açıdan geçirdiği gelişme ve değişme merhumun fotoğraf arşivinde belirli bir kronolojik sıra içinde muhafaza edilmektedir.Ayrıca önemli sayıda Atatürk’le ilgili fotoğrafları da vardır.
Selçuk Es’in arşivinde en önemli yoğunluğu oluşturan ikinci cins arşiv malzemesi de muhtelif kartpostallardır.Gerek Anadolu’nun gerekse dünyanın çok çeşitli bölgelerine ait tarihi ve turistik yerler, giyim kuşam üzerine çeşitlemeler muhtelif kartpostal arşivi içinde yer almaktadır ki bunların bazılarını bugün bulmak hemen, hemen imkansızdır. Gerek araştırmacılara gerekse koleksiyonculara ilginç gelebilecek bir koleksiyondur.

Arşivinde önemli sayılabilecek diğer bir grubu Konya’nın askeri, adli, beledi,Millet Meclisi, Valilik ile ilgili yazı ve vesikaları ile çeşitli dönemlere ait belediye seçimi, senato seçimi, muhtar seçimi ile ilgili evraklar oluşturmaktadır.Bu grup içinde çeşitli dönemlerde millet vekili olmuş kimseler ait evraklarda vardır.

Yurdumuz ve Konya ile ilgili istatistiki bilgi ve fotoğrafların oluşturduğu arşiv bilgileri ise hemen, hemen bulunamayacak nitelikte olup araştırmacılara büyük yardım sağlamaktadır.
Gene bu arşivde gerek Ticaret Odası ve çok çeşitli odaların hazırlattığı Konya sanayi ve ticaret incelemeleri Selçuk Es arşivinde saklanmaktadır.

Ayrıca babası Kazım Gürel’in çeşitli gazetelerde çıkmış yazılarının orijinalleri bu arşivde saklanmaktadır.Kazım Gürel’in Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ile ilgili mektupları bu arşiv içindedir.

Selçuk Es Konya kültürü ve tarihi açısından kolay bulunmaz bir başvuru kaynağıdır.Bu bakımdan bu konularla ilgili çeşitli gazetelere yazdığı çeşitli yazı dizilerinin ve makalelerin orijinalleri müzemizde saklanmaktadır.

Kayınpederi Şükrü Özaydın’ın özel evraklarında bu arşiv koleksiyonu içerisinde bulunmaktadır.Bununla birlikte çok çeşitli konularla ilgili arşiv bilgileri ve çeşitli mahiyette evrak bu koleksiyon içinde bulunmakta araştırmacıya hazır halde beklemektedir.

MEHMET KUTSİ EMİNOĞLU ARŞİVİ

1928 yılında Şam’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Şam’da başladı ve Ezher’de Şeriat-ı Kanun Fakültesi’nde tamamladı. Bir süre Suriye’de muhtelif liselerde Arapça ve din dersleri okuttu. 1956 yılında Katar’ın başkenti Doha’ya anlaşmalı olarak gitti ve 34 yıl Katar eğitimine hizmet verdi. Katar’da Türkiye’den gelen heyetlere refakat etti ve tercümanlık yaptı.

İngiliz emperyalizminin yaymaya çalıştığı Türk-Osmanlı düşmanlığını engellemeye çalıştı. Türk ve Osmanlı sevgisini yaşatmaya büyük gayret gösteren Eminoğlu, Türk işçilerine yardım etti. Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’nin İkazu’n Naim ve Baisü’l-Mağfire adlı iki eserinin tercümesini tamamlamış ve baskıya hazır hale getirmiştir.

DİĞER ARŞİVLER

Konya Temettuat Defterleri

Konya Nufus Defterleri

Konya Salnameleri

Konya Şeri Sicilleri

Özel İdare Arşivi