KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜTÜPHANE ve ARŞİV BÖLÜMÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu tarafından kuruldu. Koyunoğlu Kütüphanesi ana hatlarıyla yazma eserler bölümü, Türkçe ve Osmanlıca matbu kitaplar bölümü, süreli yayınlar ve arşiv bölümü bulunmaktadır.

Kütüphane bölümü müzenin ikinci katında hizmet vermektedir. Kapalı raf usulüne göre tanzim edilen kütüphane; 40 bine yakın kitapla ve binlerce el yazması eserle hazine niteliğindedir. Demirbaş ve bilgisayar kayıtları yapılmış el yazması kitapların orijinal taramaları, dijital ortama aktarılarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Kütüphane bölümü; şiir mecmuaları, musiki mecmuaları, divanlar, meşk mecmuaları gibi nadir el yazması eserlerin yanı sıra kağıt, hat, minyatür, tezhip ve cilt sanatları açısından araştırmacılara son derece önemli çeşitlilik sunar. Yazma eserlerden 16. yüzyıla ait Hekim Bereket’in Tuhfe-i Mübarizi adlı eseri, spor hekimliği üzerine dikkat çekici bilgiler vermektedir. Spor hekimliğinin, son 50 yılda gelişmiş bir tıp dalı olduğu düşünülürse, bilim dünyasının bu kitaba dolayısıyla kütüphanemize olan yoğun ilgilerine şaşmamak gerekir.

Koyunoğlu Müzesi ve Kütüphanesi; halkımız, ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerimiz için büyük bir potansiyele sahiptir. Kütüphaneye ait el yazması ve matbu eserler, sadece Konya’mızda değil, diğer şehirlerdeki üniversitelerin öğretim görevlileri ile öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarında da ilk sırayı almıştır.

Koyunoğlu Kütüphanesi, şahısların bağışlarıyla oluşturulan değerli ve zengin bir arşive de sahiptir. Kütüphanemize zamanla Selçuk Es, Osman Özdemir, Mustafa Parlaktürk, Lütfi Tuncel, Mehmet Önder, Ahmet Akyol, Suat Abanazır, Mehmet Eminoğlu, İbrahim Küçüktığlı, Nihan Küçükyıldız, Hasan Yüğrük ve Kutsi Eminoğlu gibi Konya için önemli şahsiyetlerin yaptıkları bağışlarla arşivimiz genişlemiş ve her geçen gün büyümeye devam etmektedir. İzzet Koyunoğlu ve diğer bağışçılarla arşivde oluşan gazete, dergi, fotoğraf, plak, kartpostal, el yazması ve matbu belgeler, bir dönem Konya tarihini aydınlatacak kadar çeşitlidir.
Konya’nın ilk yerel gazetelerinden Selçuk, Ekekon, Babalık gazeteleri bu arşivden birkaçıdır. 1467 adet gazete ve 2825 adet dergi arşivi bulunmaktadır. Ulusal ve yerel gazeteler, kütüphanenin cilt hanesinde her ay düzenli olarak ciltlenir. Bu ciltler arşivlenerek güncellenmektedir. Konya’nın en geniş ve düzenli olarak güncellenen gazete arşivine sahip bulunmaktadır.

Arşivi gazete ve kişisel olarak iki kısımda incelemek mümkündür. Gazete arşivi, yerel ve ulusal basın olmak üzere 1920’li yıllardan başlayarak kesintili ve sıralı günümüze kadar gelmiştir.

Gazete ve Dergi Arşiv Listesi

• Babalık
• Şehir Postası
• Yeni Gün
• İntibah
• Zühre
• Tasviri Efkar
• Konya
• Yeni Fikir
• Selçuk
• Ekekon
• Konya Halkevi
• Belleten
• Büyük Doğu
• Konya Büyükşehir Dergisi
• Meram Dergisi
• İpekyolu Dergisi

Kütüphaneden Bir Görünüm