KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Belediyemiz mücavir alanı içerisinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile kurulmuş organize sanayileri dışında faaliyet gösteren;
   ·Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin,
   ·LPG,LNG ikmal ve akaryakıt istasyonlarının,
   ·Açık ve kapalı otoparkların,
   ·Mülkiyeti belediyemize ait işyerleri ve işletmesi belediyemizce yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilmektedir.
İşlemler, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İşyeri Ruhsat ve
Denetim Şube Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir.