KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE

SORU   : Ambalaj atıklarının ayrı toplanması için konteynır, poşet, kutu talebi, kaynağında ayrı toplama çalışmalarında yaşanılan aksaklıklardan şikayetçiyim. Bu atıklar ne şekilde toplanmaktadır?
CEVAP : Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik tüm çalışmalar, 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereğince İlçe Belediyeleri tarafından yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyemizin koordinasyon görevi bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür taleplerin Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyelerine iletilmesi gerekmektedir.

SORU    : Atık pillerin toplama noktalarını öğrenebilir miyim?
CEVAP :
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık pillerin ayrı toplanması için Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu, Karatay İlçe Belediyeleri ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında 02.09.2009 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol çerçevesinde bidon, kutu, afiş ve broşürler okullara, alışveriş merkezlerine ve resmi kurumlara yerleştirilerek atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur. İl genelindeki her okulda pil toplama noktası mevcuttur.

SORU    : Aslım çöplüğü hakkında planınız nedir ?
CEVAP : 
Aslım Katı Atık Depolama Sahasında gelen çöplerin üzeri günlük örtü toprağı serilerek kapatılmaktadır.  Ayrıca sahada meydana gelen depo gazlarının değerlendirilmesi amacıyla “Aslım Katı Atık Depolama Sahası Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin Kurdurularak İşletmecilik Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” ihalesi 21.09.2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İhale kapsamında katı atık depolama sahasındaki metan gazları yatay borulama sistemi ile toplanarak tesiste elektrik enerjisine çevrilmektedir. Böylece metan gazının neden olduğu koku sorunu tamamen ortadan kaldırılmıştır.   

 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında “Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” çalışmalarına 19 Aralık 2014 tarihinde başlanmıştır. Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesinde 172 hektarlık sahada inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, yeni katı atık düzenli depolama sahası,  transfer istasyonu, sızıntı suyu arıtma tesisi inşası yapılmaktadır. İnşaat süreleri ve deneme süreleri de dikkate alınarak yeni projenin Aralık 2016 da faaliyete geçeceği planlanmaktadır. Bunun yanında Belediyemiz tarafından, 07.07.2015 tarihinde ihale edilmiş olan Konya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri işi kapsamında Ayrıştırma, Kompost, Fermantasyon ve Gazlaştırma Tesisleri yapımına başlanacaktır.

 

1)      Evimde/ işyerimde küçük çaplı tadilat yaptım. Molozlarımı taşıtmak için hangi şartları yerine getirmeliyim?

 

·         Belirlenen şartları yerine getirdikten sonra, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilirsiniz.( 5. Kat 522 no lu oda)

 

Molozunuzun  taşınması için yerine getirilecek şartlar:

·         Molozlarınızı 25-30 kg.lık torbalar halinde torbalamalı ve bina önüne çıkarmalısınız.

·         Moloz torba sayısı 100 torbayı geçmemelidir.

·         Moloz taşıma ücreti sefer başına 40 TL.dir. ( Bu ücret her yıl değişmektedir.)

·         Ücret ödeme işlemi Büyükşehir Belediye Binası’nda yapılmaktadır.

 

(22 11 666  no lu Alo Moloz Hattı ‘nı arayarak bilgi alabilirsiniz.)


SORU   : Baz istasyonları ile ilgili şikayetimi nereye iletebilirim?
CEVAP :
Baz istasyonları ile ilgili tüm çalışmalar “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” yetki ve sorumluluğundadır. Belediyemizin bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır.

SORU   : Başıboş köpeklerle kim ilgileniyor?
CEVAP :
Başıboş köpekler, ilçe belediyelerimize bağlı ekiplerimizce toplandığından isteğinizi bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir.

SORU    : Meskenleri haşerata karşı ilaçlıyor musunuz?
CEVAP  :
Ev ilaçlama işlemleri ücret karşılığında yapılmaktadır. İlaçlama talebinizle ilgili olarak bizzat belediyemize başvurup, ücretini yatırarak randevu almanız gerekmektedir.

SORU   : Sahipli köpek şikayetini nereye iletebilirim?
CEVAP : Belirtmiş olduğunuz şikayetle ilgili olarak şikayetinizi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne ve bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir.

SORU   : Çardak şikayetimi kime iletebilirim?
CEVAP : Belirtmiş olduğunuz şikayetler ilçe belediyelerinin sorumluluk alanına girdiğinden şikayetinizi bağlı olduğunuz ilçe belediyesine iletmeniz gerekmektedir

SORU:Bulunduğum bölgeye doğalgaz bağlantısı neden yapılmıyor?
CEVAP:2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4646 Nolu DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU’nda doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri yer almaktadır.

Doğal gazın şehir içi dağıtımı: Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete mahalli doğalgaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere şehrin gelişmişlik düzeyi, tüketim kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek lisans süresi için verilir.

Bağlama talebi reddedilen kullanıcı durumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna  bildirir. Kurul dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, şirket Kurulun konu hakkında vereceği karara uymak zorundadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Konu ile ilgili şikayetinizi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirmeniz gerekmektedir. Doğalgaz dağıtımı ile ilgili başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.   

SORU    : İlimizdeki doğalgaz firması ile ilgili şikayetlerim var. Ne yapmam lazım?
CEVAP :
 İlimizde  doğalgaz dağıtım işi özel bir şirket olan, Enerya Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.  Doğalgaz dağıtımı yapan firmanın faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili olarak  ‘Doğalgaz Piyasası  Kanunu’ gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir. Konu ile ilgili Başkanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

SORU    : İlimizde kaloriferlerin yakılma zamanı nedir?
CEVAP :
  Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği ilimizde;

Kış dönemi (Ekim-Mart) süresince dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 14 ˚C ve altına düştüğü zaman kaloriferler yakılacaktır. İlimizde genellikle  09:00-10:00 ve 14:00-15:00 saatlerinde etkin rüzgarların esmesi ve bacadan çıkan emisyonların dağılımının kolay olması nedeniyle; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin yakma saatleri, 09:00-10:00 ve 14:00-15:00  olarak belirlenmiştir.

SORU    : Sanayi tesisleri ve ekmek fırınları ile  ilgili hava kirliliği şikayetlerimi nereye yapmalıyım?
CEVAP :
 İlimizde hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla kanun ve yönetmeliklerle Başkanlığımıza yalnızca ısınma amaçlı satışa sunulan katı yakıtların denetim ve kontrol yetkisi verilmiştir.

Ekmek fırınları ile ilgili denetimler; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile  10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği İlçe Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Sanayi Tesisleri ile ilgili  denetimler ise 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

SORU: Apartmanda doğalgaz kullanmak zorunda mıyım?

CEVAP: İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 30.04.2013 tarih ve 2013/02 sayılı kararı ile Konya Hava Kalitesi Eylem Planları uygulamaları başlatılmıştır. Isınma, trafik ve sanayi kaynaklı kirletici emisyonların azaltımını içeren birçok farklı eylemden biri de “Merkezi Sistem Katı Yakıtla Isınan Tüm Binalarda “Kömür Kullanımı Sonlandırılarak Alternatif Temiz Yakıt Kullanımına Geçilmesi” yönündeki karardır. Alternatif temiz enerji kaynaklarının tümüne birden (sıvı yakıt,elektrik,doğalgaz vb.) erişimin mümkün olmadığı durumlarda ise İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun kömürler tercih edilmelidir.

SORU: Isı yalıtımın faydası var mıdır?

CEVAP: Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı: Isınma veya serinleme amacıyla yapılan harcamalardan ortalama %50 tasarruf ederek, kışın daha iyi ısınmaya, yazın ise serin kalmaya imkân sağlamaktadır. Yakıt tüketimini ve dolayısıyla atık gaz emisyonlarını azaltarak çevre kirliliği ve küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Soru: Enerji Kimlik Belgesi nedir bu belgeyi kimlerden ne zaman almalıyım?

CEVAP: Enerji Kimlik Belgesi binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 

Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince 02.05.2017 tarihine kadar, yeni binalar ise yönetmeliğin Geçici 4üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin sorumluluğundadır. Enerji verimliliği danışmanlık hizmeti veren şirketlere www.eie.gov.tr/verimlilik/yetkilendirmeler.aspx web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yeni binalar için bu belge Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarınca hazırlanmakta olup yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ilave bir işlem bulunmamaktadır.

SORU: Elimde Bitkisel Atık Yağ var nereye verebilirim?

CEVAP: İlimiz Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan hanelerden talep edilmesi halinde 5 litre ve üzerinde biriktirilen atık yağların yerinden alınması sağlanmaktadır. Atık yağların toplanması için meslek edindirme kursları ve alışveriş merkezlerine Bitkisel Atık Yağ toplama kumbaraları yerleştirilmiştir. Toplama merkezlerinin listesi harita görünümü ile birlikte www.konya.bel.tr web sitesinde bulunmaktadır. Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili tüm bilgi talebi ve başvurularınız için 221 16 18 numaralı atık yağ hattı aranabilir.

SORU: İşletme sahibiyim. Bitkisel Atık Yağ sözleşmesi için ne yapmam gerekiyor?

CEVAP: 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı ‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ gereğince Kızartmalık Atık Yağ üreten işletmeler çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya Bitkisel Atık Yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmakla yükümlüdür. Lisanslı firmaların listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının www.csb.gov.tr/gm/ced  web sitesinde bulunmaktadır.

SORU: İlçe sınırları içinde çevresel gürültü ile ilgili şikayetimi kime iletmeliyim?

CEVAP: Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29.06.2006 tarih ve 2006/16 sayılı genelge ile yapılan yetki devrine istinaden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Başkanlığımız yetkilendirilmiştir.

İlimiz Selçuklu ve Meram İlçeleri dışındaki tüm ilçelerde (6360 sayılı yasayla Belediyemiz sorumluluk alanına giren ilçeler dahil) çevresel gürültü şikayetleri ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi yetkili olup şikayet başvurularının Büyükşehir Belediyesi’ne yapılması gerekmektedir.

SORU   : Komşumun oluşturduğu  gürültüden şikayetçiyim. Şikayetimin giderilmesi için ne yapmalıyım?

CEVAP : 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği  Birinci Bölümünde yer alan  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımların Kapsam ile ilgili bölümünün 2. Maddesinin 2. fıkrasında “ Bu Yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz.” denilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Başkanlığımızın yetkisi bulunmamakta olup sorunun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Genel Hükümlerin Uygulanma Alanı ile ilgili olan 9. Maddesi çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

SORU: Açık alanda düğünler nerelerde yapılabilir ? Sokak Düğünlerinden şikayetçiyim.  Nereye Başvuru Yapmalıyım ?

CEVAP :  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Gürültüye Hassas Kullanımların Bulunduğu Alanlar İçin Esas ve Kriterlerin anlatıldığı 26. Maddesinin (ı) bendinde “Çok hassas kullanımları (hizmet veren sağlık kurumları, eğitim dönemlerinde yatılı eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri gibi kullanımları) etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival, düğün ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas (Konut, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları) ve az hassas (İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları) kullanımların  bulunduğu alanlarda bu tür faaliyetlerden çevreye yayılan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden mevcut arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir” denilmektedir.

Bu çerçevede 16.08.2011 tarihinde toplanan İl Mahalli Çevre Kurulu 2011/07 sayılı karar ile sokak düğünlerinden kaynaklanan şikâyetlerin oluşması halinde, denetimlerin ilgili ilçe belediyeleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılması gerekmektedir.

SORU: Kömür almak istiyorum. Kömür alırken nelere dikkat etmeliyim ?

CEVAP: Konya İli Merkezinde Depolanmasına, Satışına Ve Kullanılmasına İzin Verilen Yakıtlar tercih edilmelidir. Her türlü kömür alımında kömürle ilgili tüm belgelerin (Konya Valiliği İl Çevre Müdürlükleri tarafından verilen kömür Satış İzin Belgesi (KYD ve KYS), Uygunluk Belgesi ve Uygunluk İzin Belgesi) bulunmasına dikkat edilmelidir.

Isınma amaçlı kullanılacak yakıt alırken önce İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uygun kömürler tercih edilmeli, bunun yanı sıra yakma sisteminin türüne göre kömür alınmalıdır.

SORU: Almış olduğum kömürün kalitesini nasıl anlarım ?

CEVAP: Kaliteli kömür kükürt ve kül oranı düşük, kalori değeri yüksek olan kömürdür.

İthal kömür yüksek ısı ister bu yüzden yanma bölgesi ateş tuğlalı yada döküm alanlar tercih edilmelidir. Tuğla içermeyen sobalarda ise yerli kömür kullanılmalı aksi takdirde  ısıyı hızla dışarı vereceğinden dolayı yetersiz ısınma ve eksik yanma sonucunda zehirli karbon monoksit oluşumuna neden olacaktır.

 

Aldığınız kömürün spekt değerlerini, kalite düzeyini ve güvenirliliği kıyaslamak için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi’ni almış olan Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan bandrollü Deney Raporlarının bulunmasına dikkat edilmelidir. 

MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SORU : Kişi vefat edince ne yapmamız gerekir? Nereye başvurmalıyız?

CEVAP: Kişi vefat edince ilk önce ÖLÜM BELGESİ alınması gerekir. Ölüm Belgesi Hastanede vefat etmişse Hastane yetkilileri, Adli olay ise (Kaza, Boğulma, Cinayet v.b.) Cumhuriyet Savcılığı, evde vefat etmişse Halk Sağlık Müdürlüğü (0 332 223 00 00 ) tarafından verilir.

 Ölüm Belgesi alındıktan sonra isteğe bağlı olarak, Üçler ve Musalla Mezarlığımızda bulunan Gasilhanede Bay ve Bayan Gassallarımız tarafından ücretsiz olarak yıkanır ve kefenlenir. Konya merkezde bulunan mezarlıklara defin yapılacak ise, mezarlığa gidilerek mezarlık görevlisine Ölüm Belgesinin aslı verilip kayıt yaptırılır ve defnedilecek yer belirlenir. Belirlenen yer mezar kazıcılarımız tarafından ücretsiz olarak hazırlanır. Mezarlık görevlisi olmayan mezarlıklarımız için 0 332 235 97 47 – 0 332 238 66 87 nolu telefonlar aranarak yetkili kişiye yönlendirilir.

 Cenaze aracı için 188 (Alo Cenaze) aranarak cenaze aracı talep edilir.

SORU : Mezarlıkta mezar taşı yaptırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

CEVAP : Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden (Üçler Mezarlığı arka tarafında) Çalışma İzin Belgesi  alınır ve belirtilen sürede belirtilen ölçülere uygun olarak mezarlık görevlisine belge verilerek mezar taşı yapılır. Kişi kendisi yapacaksa müdürlüğe kendisi gelerek izin alır. Herhangi bir mezar taşçısı ile anlaşıldığında müdürlüğe mezar taşçısı gelerek izin alır.

SORU: Mezarlık Bilgi Sisteminde aradığım kaydı bulamıyorum. Ne yapmam gerekir?

 

CEVAP : Mezarlık Bilgi Sisteminde aradığınız kayıtlara ulaşamadığınız takdirde Mezarlıklar Şube Müdürlüğü KONMEB bürosuna başvurarak veya         0 332 238 66 87 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.