KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ELKART

SORU: Elkart nedir?
CEVAP: Konya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında, ücret toplama ve geçiş kontrol sistemi olarak kullanılan ve içerisine dijital para yüklemesi yapılabilen temassız özellikli elektronik kartlardır.

SORU: Elkart ile otobüs veya tramvayda şehir içi ulaşım bedeli kaç TL’dir?
CEVAP: İndirimli Elkart ile şehir içi seyahat 1,55-TL, tam Elkart ile 2,50-TL’dir. İndirimli Elkarta 90,00-TL, tam abonman Elkarta 160,00-TL karşılığında abonman özelliği yükleterek, Konya merkezde bulunan otobüs ve tramvaylarda 30 gün boyunca sınırsız sayıda seyahat edebilirsiniz.

SORU: Elkart kullanım avantajları nelerdir?
CEVAP: Elkart ile aktarma hatlarında yapılacak ikinci ve ilave seyahat ücretsizdir. Diğer hatlarda belirlenen dakikalar içerisinde yapılacak ikinci seyahat %40 indirimlidir.

SORU: Tam Abonman Elkartını nasıl alırım?
CEVAP: Tam Abonman Elkartını, kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) olarak Elkart bürosundan veya www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden online başvuru ile alabilirsiniz.

SORU: İndirimli Abonman Elkartını kimler yükletebilir?
CEVAP: Öğrenci ve öğretmen Elkartı kullanıcıları bayilerden aylık indirimli abonman yükletebilir.

SORU: Abonman Elkartı süresi kaç gündür?
CEVAP: Dolum yaptırdığınız gün ve saat itibari ile 30 gündür.

SORU: Engellilere, toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği Elkart düzenleniyor mu?
CEVAP: Resmi Gazete’nin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' gereğince, %40 ve üzeri engeli bulunan kişiler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen ‘Engelli Kimlik Kartı’ ile şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaktadır. Talep edilmesi durumunda engelli vatandaşımızın kendisine, ağır engeli bulunana ise refakatinde bulunan bir kişi ile birlikte ücretsiz olarak seyahat edebilecekleri, kişiselleştirilmiş ‘Engelli Elkartı’ düzenlenmektedir.

SORU: 65 Yaşını doldurmuş kişilere, toplu ulaşım araçlarında kullanabileceği Elkart düzenleniyor mu?

CEVAP: Resmi Gazetenin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' gereğince; ayakta yolcu taşıma ruhsatı bulunan toplu ulaşım araçlarında, 65 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız ‘Nüfus Cüzdanı’ ile şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaktadır.

Toplu ulaşım hizmetleri ile ulaşım istatistiklerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Nüfus Cüzdanı ile seyahatin yanı sıra 65 yaşını doldurmuş kişilerden isteyenlere, ayakta yolcu taşıma ruhsatı bulunan toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkart tanzim edilir.

SORU: Şehir içi toplu ulaşımda, indirimli ya da ücretsiz tarifeden yararlanacaklar nasıl belirlenmektedir?
CEVAP: Toplu ulaşım araçlarında indirimli ve ücretsiz uygulaması; 4736 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan K.H.K.’ler, 6495 sayılı kanun ve bu kanun kapsamında, Resmi Gazetenin 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı nüshasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' ve diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır.

SORU: Şehir içi toplu ulaşımda, indirimli ya da ücretsiz tarifeden kimler yararlanmaktadır?
CEVAP: Öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşım araçlarından indirimli olarak yararlanmaktadır. 65 yaşını doldurmuş kişiler, %40 ve yukarısı engeli bulunanlar, basın mensupları, 7-19 saatleri arasında memuriyet mahallinde seyyar vazife gören ve çalıştığı kurum tarafından ücreti ödenen kamu görevlileri ile saha araştırmasında görevli TUİK personeli 7-19 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

SORU: Kişisel Elkart alımında yerleşim yeri adresinin Konya ilinde olması şartının yasal dayanağı ve sebebi nedir?
CEVAP: Yürürlükte bulunan 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1138 Sayılı Kararına göre, yerleşim yeri birinci ikamet kaydı Konya ilinde olan 18 yaş ve üzeri kişilere, kişiselleştirilmiş Elkart hizmeti verilmektedir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre il nüfusu belirlenmekte ve bu nüfusa göre yatırım programları, planlamalar, ödenek ve bütçeler oluşturulmaktadır.

SORU: İndirimli ya da ücretsiz tarifeden yararlanacaklardan hangi belgeler istenmektedir?
CEVAP: Belediyemize ait www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden, Elkart Almak İçin Gerekenler bölümünü inceleyiniz.

SORU: Öğretmenim, indirimli Elkart alabilir miyim?
CEVAP: İndirimli Elkart’dan yararlanabilmek için öğretmenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesi a/b bentleri kapsamında; kadrolu veya sözleşmeli olması ve Konya’da fiilen görev yapması gerekir.

SORU: Öğrenciyim, indirimli Elkartımı kullanması için bir yakınıma devredebilir miyim?
CEVAP: Kişiselleştirilmiş (resimli) Elkartlar başkaları tarafından kullanılamaz. Tespiti halinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen cezai müeyyideler uygulanır.

SORU: Adıma kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkarta (bir yakınım tarafından kullanıldığının tespit edilmesi üzerine) işlem yapılmıştır. Kartımı geriye nasıl alabilirim?
CEVAP: Belediye Meclisi tarafından belirlenen 120.00-TL cezanın ödenmesi halinde mümkündür. Ceza ödenmez ise 1 yıl hak mahrumiyeti uygulanır. İkinci tespitte ise Elkart iptal edilir ve süresiz olarak yenisi düzenlenmez.

SORU: Toplu Ulaşım araçlarını kullanırken indirimli Öğrenci Elkartım ile arkadaşımın seyahat ücretini ödeyebilir miyim?
CEVAP: Ödeyebilirsiniz. İndirimli Elkartın Toplu Ulaşım araçlarındaki geçiş kontrol cihazı validatöre peş peşe tutulması sırasında birinci okutmada indirimli tarife, müteakip okutmalarda ise tam ücret tahsilâtı yapılır. 

SORU: Kişiselleştirilmiş fotoğraflı Elkartımı kaybettim ne yapmalıyım?
CEVAP: Kaybolan Elkartınızın içindeki bakiyenin muhafaza altına alınabilmesi için kayıp müracaatı yapmanız gerekir. Elkart Bürosuna başvurarak veya www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Kayıp Elkart (geçici) Müracaat Formu’ ile müracaatınızı yapabilirsiniz. İnternetten yapılan müracaatlar Elkart bürosuna başvurarak 3 iş günü içinde imzalı şekle getirilmelidir.

SORU: Üniversitem tarafından verilen ve aynı zamanda toplu ulaşımda, indirimli Elkart olarak da kullandığım ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ arızalandı/kayboldu, ne yapmalıyım?
CEVAP: Elkart büromuza başvurarak, kayıp kartınızı kullanıma kapattırınız. Kayıp nedeniyle, üniversiteniz tarafından, yenisi çıkartılmış ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ kişiselleştirilmesinde;  Belediye Meclisi tarafından belirlenen, kayıp kart bedeli ile fotoğraflı, Elkart satış ücreti arasındaki, ücret farkı tahsil edilir. Bu tür ‘Öğrenci Kimlik Kartı’ ilk defa ve arıza nedeniyle kişiselleştiriliyorsa ücret alınmaz. Yeni kimlik kartınız üniversiteniz tarafından henüz hazırlanmamışsa, arızalı kartınızla büromuza başvurarak; diğer öğrenciler için tanzim edilen, indirimli Elkart çıkartabilirsiniz. Arızalı veya kullanım süresi dolan kartın, Elkart büromuzla ilişiğinin kesilmesi gerekir. Aksi halde; müteakip kişiselleştirilmiş Elkart işleminde, kayıp Elkart ücreti yansıtılır. Ayrıntılı bilgi için ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Kurumum tarafından verilen ve aynı zamanda toplu ulaşımda, ‘Servis Elkartı’ olarak da kullandığım ‘Kurum Kimlik Kartı’ arızalandı/kayboldu, ne yapmalıyım?
CEVAP: Elkart büromuza başvurarak, kayıp kartınızı kullanıma kapattırınız. Kayıp nedeniyle, kurumunuz tarafından, yenisi çıkartılmış ‘Kurum Kimlik Kartı’ kişiselleştirilmesinde;  Belediye Meclisi tarafından belirlenen, kayıp kart bedeli ile fotoğraflı, Elkart satış ücreti arasındaki ücret farkı tahsil edilir. Bu tür ‘Kurum Kimlik Kartı’ ilk defa ve arıza nedeniyle kişiselleştiriliyorsa ücret alınmaz. Yeni kimlik kartınız kurumunuz tarafından henüz hazır edilmemişse, arızalı kartınızla büromuza başvurarak; diğer kurumlar için tanzim edilen, Servis Elkartı çıkartabilirsiniz. Arızalı veya kullanım süresi dolan kartın; Elkart büromuzla, ilişiğinin kesilmesi gerekir. Aksi halde; müteakip kişiselleştirilmiş Elkart işleminde, kayıp Elkart ücreti yansıtılır.  Ayrıntılı bilgi için ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Tam Elkartımı kaybettim ne yapmalıyım?
CEVAP: Kaybolan Elkartınızın içindeki bakiyenin muhafaza altına alınabilmesi için, karta ait dolum fişi ile birlikte Elkart Bürosuna başvurarak kayıp müracaatı yapmanız gerekir. Tam kartlarda para iadesi yapılmaz. Elkart buluntu olarak idaremize ulaşmış ise, ilgilisine teslim edilir.

SORU: Arızadan ya da kayıp işleminden dolayı, önceki Elkart içinde bulunan bakiye para yeni karta aktarılabilir mi?
CEVAP: Elkarttan, elkarta para nakli yapılamamaktadır. Arıza veya kayıp işlemi yapılan indirimli Elkart içerisindeki bakiye parayı, işlem gününden 10 gün sonrasında (işlem tarihi itibariyle 3 ay içerisinde) Elkart bürosu veznesinde nakit olarak alabilirsiniz. Kayıp olan tam Elkarttan bakiye iadesi yapılmamaktadır. Kayıp tam kartın buluntu olarak idaremize ulaşması halinde, ilgilisine iade edilmektedir.

SORU: Kişiselleştirilmiş Elkartımı kaybettim, yenisini çıkarabilir miyim?
CEVAP: Evet. İşlemler için 
www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Elkart Almak İçin Gerekenler’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Yakınım, kişisel Elkart işlemlerimi takip edebilir mi?
CEVAP: Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) Elkartların işlemleri; kişinin kendisi veya birinci derece yakını tarafından takip edilebilir. İşlemlerde kart sahibi ile yakınının kimlikleri zorunludur.

SORU: Temassız bankacılık kartımı toplu ulaşım araçlarında kullanamıyorum ne yapmalıyım?
CEVAP: Toplu ulaşım araçlarındaki ücret toplama cihazlarına kartınızı tuttuğunuzda ‘İŞLEM REDDEDİLDİ’ uyarısı alıyorsanız bankanızla iletişime geçmeniz ve kartınızın temassız işlem limitini kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Problemin devam etmesi halinde belediyemizin 0 (332) 221 15 51 ve 0 (332) 221 16 88 telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz.

SORU: İşyerime, Elkart dolum bayiliği almak istiyorum ne yapmalıyım?
CEVAP: İşlemler için www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ‘Elkart Bayilik İşlemleri’ bölümünü inceleyiniz.

SORU: Elkart hakkındaki bilgi ya da duyurulara nasıl ulaşabilirim?
CEVAP: Belediyemize ait www.konya.bel.tr/elkart internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 221 14 00 numaralı telefondan bilgi edinebilirsiniz. Dâhili hatlar; 3911 – 3913 – 3914 – 3915 – 3916 – 3917 ve Kamu Kartları için İdari Büro 3900

SORU: Elkart hakkındaki şikâyet veya taleplerimi nasıl bildirebilirim?
CEVAP: Belediyemize ait Alo 153 ‘Açık Kapı’ hattından veya www.konya.bel.tr internet adresindeki ‘Açık Kapı’ bölümünden önerilerinizi paylaşabilirsiniz.