Bilgehanelerdeki Hafızlık Hazırlık Öğrencilerinden Sevindiren Başarı