KOMEK, Balkan Ülkeleriyle Kültürel Bağlarımızı Güçlendiriyor