Kamuoyuna Duyuru!

Konya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde Sayıştay raporları üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Bazı yayın kuruluşları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde “AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi yandaşlara nasıl para akıttı” başlıklı idarenin cevapları olmadan yazılan yazı yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan ve idarenin cevaplarına yer verilmeden yazılmıştır. Bu sebeple aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür; Yazıda Konya’nın; Mevlana’nın huzur dolu şehri olduğunu, Konya denildiği zaman akla ilk Mevlana, sema ve semazenlerin geldiğini, semazenlerin kollarını ve ellerini açmasının “Hak’tan alıp halka dağıtılması” anlamına gelmekteyken, Konya Belediyesi yetkililerinin bu ulvi davranışı kendilerine göre uyarlayıp “Halktan alıp yandaşa dağıtılması” olarak değiştirdiğini iddia edilmiştir. Bir defa, yazıda “yandaş firma” olarak bahsedilen ve para aktarıldığı iddia edilen GÖKALP Proje ve Müşavirlik A.Ş. firması Ankara Ticaret Odasına kayıtlı olup, yapılan ihalede en avantajlı teklifi verdiği için işi almıştır. Yandaş olarak iddia edilen firma, İhale tarihinde Konya’da ilk defa ihale alan bir firmadır. Sayıştay Denetçi Raporuna idaremizin verdiği cevaplar dikkate alınmadan, yazarın kendi yorumları da ilave edilerek adeta iftira metni oluşturulmuştur. Sayıştay Başkanlığı’nın internet sitesinde “Denetim raporlarının Sayıştay raporuna dönüşmesine kadar geçen süreç Sayıştay’ın iç işleyişi ile ilgilidir, yapılan çalışmaların hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.” denildiği halde denetçi raporu sanki Sayıştay İlamı gibi değerlendirilmiştir. Yazıda bahsedilen, Konya’nın en önemli turistik ve ticari aksı olan ve Alâeddin Tepesini Mevlana Türbesine bağlayan Mevlana Bulvarı üzerindeki Valilik binasını çevreleyen Bedesten Çarşısı; Roma döneminden bu yana değişik dönem ve tarzda inşa edilip daha sonra imar mevzuatına aykırı birçok değişiklik ve eklemelere maruz kalmış, her biri başka mülk sahibine ait işyerleri ve meskenleri barındıran, toplam 180.000 m2 alandaki 7 cadde, 42 sokak üzerindeki 66 ada ve 2 bin 687 dükkânı kapsayan 519 ayrı yapıdan oluşan, işyeri, hanlar, vakıflar, medreseler ile Aziziye Camii ve Kapu Camii başta olmak üzere önemli camileri barındırmaktadır. Belediyemizce bu yapıların korunarak yaşatılması, turizmin geliştirerek tarihi çarşı esnafının ve şehrimizin ekonomik olarak kalkındırılması amaçlanmıştır. Belediyemiz Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine bağlı olarak Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projelerini hazırlatmış ve Konya Bölge Koruma Kuruluna onaylatmıştır. Onaylı projelerde tüm çarşının çatı, cephe, pencere, saçak, vitrin, kaldırım, sokak kaplaması, cadde kaplaması, bordürler, elektrik hatları, telefon hatları, içme suyu, drenaj ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi gibi tepeden tırnağa makro bir çalışma esas alınmıştır. Anılan projeler esas alınarak uygulama ihalesine çıkılmış ve ilk aşamada 2012/28841 ihale Kayıt Numaralı Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırması ihalesine çıkılarak sözleşme yapılmıştır. Yapım sürecinde restorasyon ve yenileme aşamasında adeta tüm binalar yeniden yapılmış, bunun için yapım kalemleri ortaya çıkan ihtiyaçlara göre hukuka uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu zor şartlar altında gerçekleştirilen imalatların bir kısmına ilişkin olarak Sayıştay denetçisi tarafından yapılan tespitler tek tek cevaplandırılmıştır. Yükleniciye yapılan ödemelerin ihale sözleşmesine uygun olduğu, yükleniciye fazla bir ödeme yapılmadığı tüm pozlar üzerinden ayrı ayrı açıklanmıştır. Bütün bu zorluklara rağmen 519 ayrı yapıdan oluşan 2 bin 687 adet dükkân ile Türkiye’nin en büyük Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Sağlıklaştırma Projesi gerçekleştirilmiştir. Dünya çapında yapılan bu yenileme çalışması Dünya Tarihi Şehirler Birliği ve Türkiye Tarihi Şehirler Birliğince ödüle layık görülmüştür. Bu projenin uygulamasından sonra tarihi yapılar yeniden gün yüzüne çıkmış, Tarihi Konya çarşısı günümüze kazandırılmıştır. Ayrıca, yayınlanan aynı yazının devamında, Beyşehir Yolu Akyokuş Yaya Köprüsü inşaatında yaya köprüsü inşaatının standartlara uygun olduğu halde trafik kazaları olduğu, bu nedenle köprünün yol kotunun 50-60 cm. kadar düşürülmesi sebebiyle buradaki bazı korkulukların kaldırılarak başka yerde kullanılmasıyla ilgili olarak, sanki köprü hiç yapılmamış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Henüz herhangi bir Sayıştay İlamı olmadığı halde, belediyemiz aleyhine cevap hakkına saygı duyulmadan yapılan bu yayınlar, basın yayın etiği ile bağdaşmamaktadır. Bu tür yayınlara karşı hukuki ve cezai yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Konya Büyükşehir Belediyesi


Ana Sayfa