engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir
     
 Zemin Etüt Deneyleri Anketi
 Hakkımızda
 Referans
 Deneyler
 Fiyat Listesi
 İletişim
 Jeoteknik-Zemin Etüt Şartnamesi
 Zemin Etüt Bilgi Sistemi


Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü

TS-EN-ISO/IEC 17025

    Belediyemiz sınırları ilçesinde imar planlarına altlık teşkil edecek jeoloji haritalarının çıkarılması amacıyla İmar Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde "Zemin Etüt Laboratuarı"nın kurulması İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.06.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisine havale olunan aynı tarihli yazısı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2006 tarihli toplantısında okunmuş ve yapılan görüşme sonunda; Belediyemiz sınırları içerisinde imar planlarına altlık teşkil edecek jeoloji haritalarının çıkarılması amacıyla İmar İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Zemin Etüt Laboratuarı"nın kurulmasına ittifakla karar verilmiştir.

    İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin Etüt Laboratuarı 2006 yılı sonunda TSE İSO 17025 kalite belgesi alarak KBŞB İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt projesi kapsamındaki deneylerin birçoğuna imza atmıştır.

    2008 yılı ortaları itibaren Laboratuarımız kapsamı genişleterek karayolları ile ilgili alt temel, dolgu, üst temel (PMT) vb. malzemelerinin yerinde ve laboratuarda deneylerini de yapmaya başlamıştır.

    Laboratuarımızın her türlü hizmetlerinden özel sektör ve diğer kamu kurumlarının da faydalanabilmesi, verilen deney raporlarının da üst makamların kabul görmesi açısından Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 30.07.2009 tarihinde 195 nolu laboratuar belgesi almıştır.

    Zemin Mekaniği ve Agrega Deneyleri alanında hizmet veren laboratuarımızda gerekli teknik donanım, personel eğitimi, personel performansı ve benzeri yeterlilikleri sağlayarak en uygun laboratuar sistemi kurulmuş ve uygulanmaktadır. Laboratuarda çalışma şekli tamamen gizlilik ilkesine uygun olarak yürütülmekte olup standartlara uygun doğru ve güvenilir deney yapmak ve sürekli iyileştirmeler yaparak sistemi geliştirmek ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmektedir.

    Amacımız özel veya tüzel kişilerin Laboratuarımızın sunduğu bu hizmetlerden hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde yararlanılmasını sağlamaktır.

  

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 129.121 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 265.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır