engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BORÇLU MÜKELLEFLERE, 7020 SAYILI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU İLE İLGİLİ HUSUSLARDA AÇIKLAMALAR:

 

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına başlanılmış olup, mükelleflerin aydınlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

 

A- Kanun kapsamına giren ve Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren gelirlerden yapılandırma kapsamındaki alacaklar:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve harçlar ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamındaki alacaklar ve ücretler.

Buna göre;

-İlan ve Reklam Vergisi,

-Eğlence Vergisi,

-Yangın Sigortası Vergisi,

-İşgaliye Harcı

-Katı Atık, Tıbbi Atık,

-Ecrimisil Gelirleri,

-Hal Rusümları

-Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücretler.

Yukarıda sayılan gelir türleri yapılandırma kapsamındadır.

 

B Kanun kapsamında Yapılandırmaya girmeyen alacaklar:

-Kiralar,

-İdari para cezaları,

-Kabahatler Kanunu gereğince kesilen cezalar,

-Gayrimenkul satış bedelleri,

-Hasar-Tahrip bedelleri,

-Madenlerden belediye payları.

Yukarıda sayılan gelir türleri yapılandırma kapsamında değildir.

 

C- Hangi döneme ait borçlar yapılandırma kapsamındadır:

-Vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olup, bu tarih dahil bu tarihten önce ödenmeyen alacaklar için yapılandırma uygulanacaktır.

-31.03.2017 tarihinden sonra ödenmeyen alacaklar için kanundan yararlandırma yapılmayacaktır.

 

D- Başvuru süresi, Nereye ve Nasıl Başvurulacağı ile Ödemeler hususunda açıklamalar:

-Başvuruların 30 Haziran 2017 tarihine kadar yapılması gerekir.

-Başvurular bizzat borçlu mükellefin kendisi ya da vekili tarafından yapılacaktır. Tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi ya da onun vekili tarafından yetki belgesi ibraz edilerek yapılacaktır.

-Başvuru, Büyükşehir Belediyemizin Belediye Sarayı 6 ncı kattaki Tahsilat Şefliğine 30/06/2017 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.

-Başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin sözkonusu borç ile ilgili belediyemiz aleyhine dava açmamış olması gerekir. Şayet dava açılmışsa davadan feragat ettiğini Belediyemiz Hukuk Müşavirliğine dilekçe ile bildirmesi gerekir. Aksi halde yapılandırmadan faydalanamayacaktır.

-Başvurmak isteyenlerin dilekçeleri Tahsilat Şefliğimizden verilecek olup, mükelleflerin ayrıca dilekçe yazmalarına gerek yoktur.

-Taksitle ödeme tercihi yapan mükelleflerin ise ilk taksit ödemelerini 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Temmuz ayı içerisinde yapmaları gerekir. Sonraki taksitleri ise birer ay atlamak suretiyle takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Buna göre İlk taksit 2017 Temmuz ayı içerisinde, ikinci taksit 2017 Eylül, üçüncü taksit 2017 Kasım ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay atlayarak takip edip, tercihindeki taksit sayısına göre ödenecektir.

 

E- Süresinde ödenmeyen taksitler ve yapılandırma hakkının kaybedilmesi:

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden:

-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde,

7020 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

            Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların Temmuz/2017 ve Eylül/2017 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

 

F-Diğer hususlar:

-6111 Sayılı Kanun, 6552 ve 6736 sayılı kanun kapsamındaki taksitlendirmeler aynı şekilde devam eder.

-Su borcu bulunanların KOSKİ Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekir.

-Emlak vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi borcu bulunanların ilgili ilçe belediyemize başvurmaları gerekir.

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır