• Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Uğur İbrahim ALTAY
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI


Hasan EROĞLU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Şube Müdürlüğü


Hasan EROĞLU
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE ENCÜMENİ
BAŞKANLIK DANIŞMANLARI
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UKOME-AYKOME
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

H.Selim BÜYÜKKARAKURT
Genel Sekreter V.

Yakup YENİLMEZ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü
Gider Şube Müdürlüğü
Bütçe-Kes.Hes.Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Planlama Şube Müdürlüğü
Muhasebe Şube Müdürlüğü

Muammer PARLAR
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Evrak Yönetim Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü
Arşiv Şube Müdürlüğü

Mustafa EKİZ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Abdulmelik ÖTEGEN
Genel Sekreter Yardımcısı


Ahmet KÖSEOĞLU
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Aile-Sanat ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Eğitim Merkezi Bakım ve Temizlik Şube Müdürlüğü
Esnaf Odaları - Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
Komek Şube Müdürlüğü


Yaşar İNCİKLİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Elektronik Ağlar - Haberleşme Şube Müdürlüğü
Elkart Şube Müdürlüğü
Yazılım Şube Müdürlüğü


Selim Yücel GÜLEÇ
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Turizm Şube Müdürlüğü


Mustafa OKCU
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Garajlar Şube Müdürlüğü
Hal Şube Müdürlüğü
İştirakler Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü


Murat KÖZOĞLU
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Grafik ve Tasarım Şube Müdürlüğü
Sosyal Medya İletişim Şube MüdürlüğüKırsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü
Tanıtım ve Organizasyon Şube Müdürlüğü


Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü
Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
Müze-Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Sosyal Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü


Mehmet Atilla ŞİRİN
Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Engelliler Şube Müdürlüğü
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü


Raşit TURAN
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Etüt Proje Şube Müdürlüğü
Sulama Tesisleri Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğü
Tarımsal Destekleme Şube Müdürlüğü
Tarımsal Yayım Şube Müdürlüğü


Hüseyin EŞGİN
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Zabıta Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Zabıta Şube Müdürlüğü
İlçeler Koordinasyon Zabıta Şube Müdürlüğü
Önleyici Hizmetler Zabıta Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü

H.Selim BÜYÜKKARAKURT
Genel Sekreter Yardımcısı


Ali ÖZER
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Veteriner Şube Müdürlüğü


Selami UĞUR
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Atölye-Tamirhane Şube Müdürlüğü
Levazım-Ayniyat Şube Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü


Ahmet Furkan KUŞDEMİR
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak ve Uygulama Şube Müdürlüğü
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü


Hasan Hüseyin ESFENDİYAR
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Altyapı Koor. Şube Müdürlüğü
Altyapı Şube Müdürlüğü
İhale Şube Müdürlüğü
Yol-Yapım-Bakım Şube Müdürlüğü


Nurullah OSMANLI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü
Harita Şube Müdürlüğü
İmar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
Tarihi Mekanlar Kentsel İyilestirme Şube Müdürlüğü


Cevdet İŞBİTİRİCİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Afet Yönetim Koordinasyon
Merkezi
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü


Ceylani Kılıç
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ağaçlandırma ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü
İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
Park Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü
Park ve Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü
Yeşil Alanlar Estetik Şube Müdürlüğü


Mustafa EŞGİ
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü


Mustafa YAYLACI
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Kültür Vadisi Şube Müdürlüğü
Özel Projeler Şube Müdürlüğü
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü