engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Hal Şube Müdürlüğü

Mevlüt DOĞAN

Bağlı Birimler
  Karatay Hal Amirliği
İletişim Bilgileri

HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
Hal Müdürünün görevleri;
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Toptancı Halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve işlemleri denetlemek.
Yaş Sebze ve Meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak,
Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak,
Hallerde kendilerine yer kiralanan komisyoncu ve tüccarlardan, yasal mevzuat çerçevesinde doğan belediye alacaklarını tahsil işlemlerini yapmak,
Sebze/Meyve üreticilerinin yetiştirip satılması için hal komisyoncularına gönderdikleri malların ücretlerinin tahsili ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların çözülmesini sağlamak,
Sabit ve seyyar denetim ekipleri ile kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirleri almak, kanuni müeyyideleri uygulamak,
Yaş Sebze ve Meyvelerin hallere giriş ve çıkışı ile muhafaza, depolama, ve satışının kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak

YASAL DAYANAK


5957 Sayılı Hal Yasası


2012 SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK


2014 Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Yönetmeliği
www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır