engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Gider Şube Müdürlüğü

Gider Şube Müdürlüğü

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
Tüm ödeme evraklarının kontrolü ve gününde ödemelerinin yapılması, Tahakkuk evrakları, avans ve kredi senedi, çeşitli ödemeler, iadeler fişi ve avans mahsubu evraklarının eksik ve yanlışlarının kontrolü ve ödemelerin ilgililer adına zamanında yapılması, Banka hesaplarının günlük takibi ve kontrolü, müteahhit istihkaklarının kontrolünün yapılması, Emanet hesaplarına alınan ve zamanında ödenmesi gereken ödemelerin yapılabilmesi için ilgili kişi, şirket ve kurumlar adına çeşitli ödemeler ve iadeler fişinin düzenlenmesi, müteahhit firmalara ait tahakkuk evraklarının eksik ve yanlışlıklarının düzeltilmesi, kontrolünün yapılması, Harcama kalemleri arasında münakale yapılmasını, gerekirse ek bütçe yapılmasını, aylık gider cetvellerinin dosyalanmasını, takibini, yıllık kesin hesap cetvellerinin dosyalanmasını, takibini, yıllık kesin hesap cetvellerinin tanzimi, Muhasebe evraklarının bilgisayar kayıtları, aylık ve yıllık cetvellerinin dökümlerinin alınması, Ödeme yapılan tahakkuk evrakları, avans ve kredi senetleri, çeşitli ödemeler ve iadeler fişinin günlük bilgisayar kayıtlarının yapılması, ay sonlarında aylık cetvellerinin dökümlerinin alınması, yıl sonunda defterlerin ve cetvellerin dökümlerinin alınması, Son ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemeler ayın 1'de hizmet müteahhitlerine yapılan ödemeler, Raylı sistem borcundan dolayı Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler, İşçi Sendikalarına yapılan ödemeler, Müteahhit-Esnaf ve çeşitli ödemeler, Ayın 14'ünde SSK Prim Ödemeleri, Ayın 15'inde işçi ve memur maaşları, Ayın 20'sinde Stopaj, Damga Vergisi, KDV ve KDV Tevkifatı Beyannamesinin verilmesi, Ayın 26'sında Stopaj, Damga Vergisi, KDV ve KDV Tevkifatı Ödemesinin yapılması, Ayın 28'sinde telefon fatura ödemelerinin yapılması, Ayın 30'unda elektrik fatura ödemelerinin yapılması işlemleri toplam 12 personel ile yürütülmektedir. Mutemetlik büromuzda 1 personel ile vadesi gelmiş olan çek ve senetlerin takibi, bankadaki tüm işleri yapılmakta, ayrıca teminat mektuplarının nakde çevrilmesi işlemleri yapılmakta, posta çek hesabımıza yatırılan paraların tahsil edilerek ilgili birimde veznemize yatırılması, bankalardaki cari hesaplarımızdan günlük ekstra alınması işlemleri yürütülmektedir Belediyemizde staj yapan stajer öğrenci maaş ödemeleri, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve danışmanların maaş ödemeleri yapılmaktadır.
www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır