engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Gelir Şube Müdürlüğü

Yusuf TURAN

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIa)İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

b)Muhasebe işlemlerini yürütmek,

c)Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

ç)Belediyeye ait taşınmazların kira ve satış işlemlerini yürütmek,

d)Kanunda vergi ve harç konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyece ifa edilecek her türlü hizmet için Belediye Meclisince belirlenecek ücret tarifelerine ait teklifleri hazırlayıp Meclise sunmak,

e)Tarh ve tahakkuk eden alacakların tahsili için vezneler oluşturmak. Gelir Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları


Şube Müdürü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

b)Bu yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, şeflikler arası koordineyi sağlamak, şefliklerin çalışmalarını denetlemek, şeflere ve bağlı personele emir ve talimat vermek,

c)Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

ç)Personelin sicil raporlarını, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

d)Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

e)Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak.

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır