engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Recep AYDOĞDU

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
1. Konya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin plan ve projeler gerçekleştirmek
2. Çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak
3. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katı atıkların depolanması, bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Katı atıkların geri kazanımına ilişkin hizmetleri yürütmek
4. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetini yürütmek
5. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde atık pillerin toplama, taşıma ve bertaraf çalışmalarını koordine etmek
6. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökülmesini engellemek için denetimleri gerçekleştirmek ve uygun şekilde geri kazanımı için çalışmalar yürütmek
7. Çevre sorunları ile ilgili talep ve şikayetlerin inceleme ve değerlendirilmesini yapmak
8. Hizmet iyileştirilmesi ve uygulama çalışmalarını yapmak
www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır