KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI

Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin ihtiyacı olan mal ve/veya hizmetlerin satın alma işlemlerini, Başkanlık Oluru ve Encümen kararları doğrultusunda yürütmek, ayniyat saymanlığı kanalıyla tüm birimlerin demirbaş eşya ve ambar sayımlarının kontrol ve denetimini yapmakla görevlidir. Büyükşehir Belediyesi birimlerinin ihtiyacı olan her çeşit malzeme araç ve gereçlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde zamanında ve en hesaplı şekilde mubayaasını ve ihalesini yapar, birimlerin hizmetine sunar.