engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

Arif Hüsnü BÜYÜKIŞIK

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
a)3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri uygulamak,
b)Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak,
c)Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,
d)Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,
e)Her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar planına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,
f)Yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek,
g)Mülkiyeti belediyemize ait işyerleri ve işletmesi belediyemizce yapılan sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile, ruhsatlandırılması Başkanlığımız tarafından yapılan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatları vermek,
h)Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır