engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
Amacı çevre ve insan sağlığını korumak, iyileştirmek ve çevre kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı yasal denetim yapıp, çevrenin korunması ve geliştirilmesine ilişkin plan ve projeleri gerçekleştirmek, çevre ile ilgili araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, çevrenin korunmasına yönelik tedbirler almak, kentimize etkin hizmet sunmak olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü, Teknik Planlama ve Denetim Birimi, Temizlik Hizmetleri Şefliği, Çevre Analiz Laboratuvar Şefliği ve Çevre Zabıta Karakolu Amirliği birimleri ile 1 Müdür, 6 Mühendis, 6 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Laborant, 3 Laboratuvar Personeli , 38 Temizlik Personeli, 5 İdari Personel, 17 Kolluk Görevlisi, 2 Şoför, 2 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 83 personel ile hizmet vermektedir.
Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarının taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak,
b) 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna uygun çıkarılan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre verilen görevleri yapmak
c) Hava kalitesini korumak için Temiz Hava Planı hazırlamak, hazırlatmak, denetimler yapmak yaptırmak, numuneler alıp Yakıt Analiz Laboratuarında analiz yapmak yaptırmak.
ç) Hava kirliliği haritası ve gürültü kirliliği haritası hazırlamak, hazırlatmak ve bu doğrultuda eylem planlarını oluşturmak.
d) M.Ç.K. toplantılarına katılmak, ilgili kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek,
e) Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluk alanlarında temizlik hizmetlerini yürütmek ve kış aylarında meydana gelen olumsuzluklara karşı mücadele etmek.
f) Çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak,
g) Denetim sonuçları ile ilgili istatistikler tutmak ve üçer aylık dönemler halinde Çevre Bakanlığına göndermek.
ğ) Hava Kalitesi Ölçüm sonuçlarını ve Meteorolojik verileri almak ve istatistikî çalışma yapmak.
www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır