engelli sayfamiza geçmek için tiklayiniz
     
  • Kültür ve Tarih Şehri
  • Bilim ve Kongre Şehri
  • Eğitim ve Spor Şehri
  • Kalkınmada Öncü Şehir
  • Huzur Şehri
  • Çevre Dostu Şehir
  • Tarım ve Sanayi Şehri
  • Ulaşımda Model Şehir

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Sağlık Şube Müdürlüğü

Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

SAĞLIK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
Konya Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları içerisinde; yaşayan insanların sağlığını dolaylı veya dolaysız yollardan etkileyecek olumsuzlukların, ilgili mevzuatların verdiği yetkiler dahilinde önlem alınması ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, koruyucu sağlık hizmetleri vermek ve bu anlamda projeler geliştirmek. Sağlık alanında özellikle sosyal güvenceden yoksun fakir vatandaşların doğum hastaları, yatalak, felçli ve kendi imkanları ile hastaneye gidemeyecek durumda olan yaşlı hastaların evinden alınarak hastanelere, hastane çıkışlarında da hastaneden alınarak evlerine zamanında ve hijyen koşullara uygun hizmet vermek ve bu alanda yeni projeler geliştirmek, vatandaşların cenazelerini ve hastalarını Konya içi ve Konya dışı nakillerini gerçekleştirmektir. Ayrıca; 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri, Sağlıkla ilgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler, Çevre ile ilgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler, İl Umumi Hıfzısıhha Meclis Kararları, Bakanlıklar ve Valilik Genelgeleri, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları ve Başkanlık Genelge ve talimatları doğrultusunda; Çevre ve toplum sağlığı açısından koruyucu önlem ve tedbirleri almak, halkın refah ve sağlığını artıracak önlem ve tedbirleri almak ve uygulamaktır. Birimimizde; 1 Şube Müdürü, 2 Hemşire, 1 Sağlık Memuru, 1 Memur, 1 Laborant,2 Şoför ile 188 Alo Doğum ve 188 Alo Cenaze hizmetlerinde 1 Şef, 1 Baş Şoför, 9 Şoför, 8 Ebe ile hizmet vermektedir Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm toplum kesimlerine sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.Bu nedenle toplumda sağlık açısından risk grubu kabul edilen Yaşlılar Özürlüler Kadınlar Çocuklar Yoksullar Acil yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik hizmetler yapmaktayız. Anayasamızın 2.maddesinde T.C Devleti' Toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devletidir' diye tanımlanmaktadır. 1580 sayılı Belediye kanununa göre' Belediye beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ile mükelleftir.Aynı kanunun 57. fıkrasında " fakirlere parasız veya ucuz ilaç vermek,ücretli ve ücretsiz muayenehane ve dispanser açmak,ücretli ve ücretsiz belediye hastanesi kurmak" belediye görevleri arasında sayılmıştır.
Belediye Kiracılarının Oturma Süreleri Kısmen Uzatıldı 

Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, Belediye Encümeni tarafından alınan karar gereğince, Büyükşehir Belediyesi'nin gayrimenkullerinde oturan kiracıların oturma sürelerinin 6570 sayılı kanun gereğince uzatıldığını açıkladı.....

www.konya.bel.tr geçen hafta günlük ortalama 126.125 kez ziyaret edilmiştir.
Mobil Konya Uygulamamız geçen hafta günlük ortalama 275.112 kez ziyaret edilmiştir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © Tüm Hakları Saklıdır