HEDEFLERİMİZ
KISA VADEDE
3D Üretim bandının kurulumu ve üretim bandından LOD1, LOD2, LOD3 ve LOD4 3D ürünlerin elde edilmesi
  Devam Ediyor    

Elektronik İmar Askı standartının oluşturulması ve işletmeye alınması
  Devam Ediyor    

İl geneli mevcut veriler ve arazi koşullarına yönelik yeni numarataj yapısının oluşturulması
  Devam Ediyor    

İlçe Adres Bilgi Bürolarının çalışma ve işletme sltyapılarının oluşturulması
  Devam Ediyor    

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mekansal Adres Kayıt Sisteminin birlikte gerçekleştirilmesi
  Devam Ediyor    

Oblik Görüntüler Üzerinden 3 Boyutlu Kent Modelinin Elde Edilmesi ve 3 Boyutlu Kent Rehberi
  Devam Ediyor    

 

ORTA VADEDE
3D Sanal gerçeklik yapısının oluşturulması, mevcut veri yapısı ile işletilmesi
  Devam Ediyor    

İmar portlarının KBS topolojil yapısına entegrasyonu
  Devam Ediyor    

İl geneli Numarataj alt yapısının AKS ile entegrasyonu ve MAKS ile yaşatılması
  Devam Ediyor    

Mobil ve web tabanlı veri üretiminin oluşturulması
  Devam Ediyor    

İl geneli levha üretim bandının oluşturulması
  Devam Ediyor    

Mobil ve web tabanlı KBS analiz yapısının oluşturulması
  Devam Ediyor    

İl CBS
  Devam Ediyor    

 

UZUN VADEDE
TUCBS ' ye Katkı Sağlamak ve Organizasyonlara Katılmak
  Devam Ediyor    

Yazılımsal altyapının; dağıtık farklı platformların, dağıtık ortak platformda toplanması
  Devam Ediyor    

Arttırılmış sanal gerçeklik yapısı ile KBS'nin il genelinde entegrasyonunun yapılması
  Devam Ediyor    

İl geneli KBS verilerine dayalı analiz yapısının anlık veriye dayalı olarak işletilmesi
  Devam Ediyor    

Konya KBS e-Akademisinin oluşturulması ve KBS'ye yönelik tecrübelerin e-öğrenme ilkeleri ile aktarımı
  Devam Ediyor    

Çeşitli kategori ve içerikte KBS tabanlı kartografik içerikli haritaların oluşturulması
  Devam Ediyor    

Turizm portalı
  Devam Ediyor    

Lidar destekli 360 Street View
  Devam Ediyor    

Web tabanlı KBS yazılımı ve donanımı
  Devam Ediyor    

"KBS tabanlı analizler ve sentezlerle Konya - Neden Konya?" küliyatı
  Devam Ediyor    

Haritalı mahalle ismi bilgi levhaları ve mahalle sınırları bilgi levhaları
  Devam Ediyor    

KBS veri portalı
  Devam Ediyor    

Mobil adres tespit yazısı kiosku
  Devam Ediyor    

KBS tabanlı akıllı imar arşivi ve kararları
  Devam Ediyor    

Geçmişten günümüze Konya hava fotoğrafı ve uydu görüntüsü arşivi
  Devam Ediyor