İhale arşivinde kelimesini / kelimelerini    GERİ

YAKIN DÖNEM İHALELERİ

İhale Konusu : Sakahane Mescidi Restorasyonu
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir BelediyesiYapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 19.01.2018 - 16:30
İhale Tarihi : 22.01.2018 - 11:00

İhale Konusu : Şemsi Tebrizi Mahallesi 241 Ada 49 Parseldeki Tescilli Yapının Restorasyonu
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 19.01.2018 - 16:30
İhale Tarihi : 23.01.2018 - 11:00

İhale Konusu : KONYA İLİ 1.BÖLGE BACA TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 30.01.2018 - 15:00
İhale Tarihi : 30.01.2018 - 12:30

İhale Konusu : KONYA İLİ 2.BÖLGE BACA TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 30.01.2018 - 15:05
İhale Tarihi : 30.01.2018 - 12:30

İhale Konusu : KONYA İLİ 3.BÖLGE BACA TEMİZLEME HİZMETİ İŞLETME YETKİSİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 30.01.2018 - 15:10
İhale Tarihi : 30.01.2018 - 12:30

İhale Konusu : 4'üncü Bölge Şefliğine İstenilen Ebatlarda ve Gradasyonda Mıcır Temini
İhale Sahibi : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Son Müracaat Tarihi : 14.02.2018 - 10:30
İhale Tarihi : 14.02.2018 - 10:30