İslam Düşünce Atlası’na Bir Ödül de Türkiye Yazarlar Birliği’nden