8 İlçenin Daha 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Askıya Çıktı