Hayat Boyu Öğrenmede Belediyelerin Rolü Çalıştayı Yapıldı