İlçelerin Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması Başladı